China-Thailand Business

ในปัจจุบันผู้คนและนักธุรกิจมากมายให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการลงทุนทำธุรกิจในต่างประเทศ หนึ่งในนั้นคือประเทศจีน ซึ่งตลาดจีนในปัจจุบันเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในการทำธุรกิจ เพราะฉะนั้นก้าวแรกในการทำธุรกิจและให้ประสบสำเร็จคือ การศึกษาข้อมูลทั่วไป ทำเลที่ตั้ง และการสำรวจพื้นที่จริงของแต่ละเมืองในประเทศจีน ว่ามีความเหมาะสมหรือตอบโจทย์ความต้องการกับธุรกิจของเราได้ครบครันหรือไม่ วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลสำคัญ 5 เมืองที่ตอบโจทย์และเหมาะแก่การทำธุรกิจมากในที่สุดในจีนมาให้ได้ชมกันค่ะ

China-Thailand Business

1.ซูโจว ขึ้นชื่อว่าเป็น Smart City และยังถือได้ว่าเป็นเมืองที่ร่ำรวยมากแห่งหนึ่งของประเทศจีนเนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และการขนส่ง นอกจากนี้เมืองซูโจวยังเป็นเมืองสำคัญด้านวัฒนธรรม การศึกษา ศิลปะ และการคมนาคมไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำหรือทางราง ยิ่งไปกว่านั้นอินเทอร์เน็ตที่เมืองซูโจวยังเร็วที่สุดในประเทศจีนอีกด้วย

หากกล่าวถึงเมืองซูโจวแล้ว คงไม่พ้นที่จะกล่าวถึง สวนอุตสาหกรรมซูโจว ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองซูโจวที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลจีนและรัฐบาลสิงคโปร์ เป็นเขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง มีบริษัทจีนและต่างชาติมาลงทุนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งมีบริษัทไทยอย่าง CP Group ร่วมอยู่ด้วย จึงนับว่าเป็นการเหมาะอย่างยิ่งหากใครที่คิดจะลงทุนทำธุรกิจที่ประเทศจีน

China-Thailand Business

2.เซี่ยงไฮ้ เป็นเขตเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดในประเทศจีน เป็นเมืองที่มีการผสมผสานทางด้านวัฒนธรรม ทั้งของจีนและตะวันตกได้อย่างกลมกลืน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน ด้านแฟชั่น การท่องเที่ยว รวมไปถึงการขนส่ง โดยเฉพาะท่าเรือซึ่งเป็นท่าเรือที่มีจำนวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก ถือเป็นเมืองสำคัญที่ทำให้ตลาดจีนเติบโตเป็นอย่างมาก

การลงทุนทำธุรกิจเซี่ยงไฮ้โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการลงทุนไปในด้านอุตสาหกรรม (การบริการและการผลิต) เซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์อุตสาหกรรมและมีฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งมาก ทำให้มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เซี่ยงไฮ้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในด้านการค้า นอกจากนี้ที่เซี่ยงไฮ้ยังมีแผนธุรกิจสาขาใหม่ โดยมีแผนดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนั่นก็คือการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งเป็นการลงทุนที่น่าจับตามองและนับว่าเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่และเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมอีกด้วย

เซี่ยงไฮ้มีมาตรการส่งเสริมอำนวยความสะดวกและลดหย่อนขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการประกอบธุรกิจสำหรับชาวต่างชาติและยังมีการเปิดเสรีทางการเงิน ซึ่งคิดว่าทำให้จะมีการลงทุนทำธุรกิจอย่างต่อเนื่องจากต่างประเทศในอนาคตยิ่งไปกว่านั้น เซี่ยงไฮ้ยังมีระบบโลจิสติกส์และการเชื่อมต่อกับประเทศอื่นๆที่กว้างขวาง เหมาะแก่การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

China-Thailand Business

3.เฉิงตู เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและการค้าที่สำคัญที่สุดของภาคตะวันตกของจีน มีศักยภาพด้านการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสูงเป็นจำนวนมาก อัตราการเติบโตของการจ้างงานจึงสูงขึ้นตามๆกันไป ทำให้ยอดการส่งออกสินค้าและอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์ในเฉิงตูอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

เฉิงตูกลายเป็นประตูหน้าด่านสำคัญอย่างมากในตลาดจีน มีการลงทุนในโครงการรถไฟด่วนระหว่างนครเฉิงตู  –  ยุโรป ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างจีนกับโลกตะวันตก ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนนโยบายเส้นทางสำคัญสำหรับยุทธศาสตร์ “One Belt Road”

โครงการใหม่ที่ประเทศจีนได้เริ่มทำคือ การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ Chengdu-Chongqing Economic Circle เพื่อสร้างศูนย์กลางการลงทุนแห่งใหม่ สร้างแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งในระดับมณฑล ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ สร้างศูนย์อุปโภคบริโภคระดับนานาชาติ และสร้างฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจดิจิทัล ศูนย์กลางด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลระดับประเทศ เพื่อเป็นการหาช่องทางและแนวทางขยายตลาดจีนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

China-Thailand Business

4.เซินเจิ้น ได้รับการขนานนามว่า “Silicon Valley of Asia” เนื่องจาก  เซินเจิ้นเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์และบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีจำนวนมากมีสำนักงานอยู่ที่นี่ อีกทั้งเซินเจิ้นยังเป็นเมืองที่มีภาคการผลิตใหญ่ที่สุด มีอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นเมืองแห่งการออกแบบ (City of Design)  เนื่องจากมีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

อีกหนึ่งโครงการที่น่าจับตามองของประเทศจีนคือ การจัดให้เซินเจิ้น เป็นศูนย์กลางของเขตเศรษฐกิจใหม่ (กวางตุ้ง – ฮ่องกง – มาเก๊า) หรือ Greater Bay Area รัฐบาลจีนลงทุนเม็ดเงินมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ เพื่อหวังเป็นแนวทางที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงของจีนให้เจริญเติบโตไปอีกขั้นและเป็นช่องทางในการเติบโตของตลาดจีนที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าการลงทุนทำธุรกิจในเมืองเซินเจิ้น จะยังคงประสบความสำเร็จและก้าวกระโดดขึ้นไปอีกขั้นอย่างแน่นอน

China-Thailand Business

5.กวางโจว เป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในภาคใต้ของจีน เป็นหนึ่งในสามเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของจีน ยิ่งไปกว่านั้นได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งการพาณิชย์ที่ดีที่สุดในจีนอีกด้วย

กวางโจวเป็นเมืองที่มีผลผลิตโดยรวมมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตและส่งออก การเงินธนาคาร การท่องเที่ยว และเทคโนโลยี เป็นแหล่งผลิตสินค้าของโลกและจุดรวมคลังสินค้าของนักลงทุนจากปักกิ่ง, เซี่ยงไฮ้, และต่างประเทศ เป็นแหล่งธุรกิจที่สำคัญอย่างมากในตลาดจีน

กวางโจวเป็นแหล่งผลิตสินค้าของโลกและมีทรัพยากรแรงงานที่เพียบพร้อม อีกทั้งมีการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยที่ครอบคลุมทั้งหมด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการลงทุนทำธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติ เป็นเมืองที่เอื้ออำนวยโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการในการลงทุนทำธุรกิจหรือแสวงหาคู่ค้าในมุมมองของธุรกิจในด้านต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นเมืองที่ควรค่าอย่างยิ่งในการลุงทุนทำธุรกิจ

สิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักธุรกิจคืองานเสดงสินค้าที่สำคัญสำหรับที่สุดสำหรับกวางโจวคือ งาน Canton Fair เป็นงานที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจ ซึ่งในทุกปีบรรยากาศในงานจะแตกต่างกันออกไป โดยจะจัดตามประเภทของอุตสาหกรรม ซึ่งในแต่ละปีมีผู้จัดแสดงสินค้าที่มากหน้าหลายตา เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยากทำธุรกิจ

สถานที่ทำเลที่ตั้งถือเป็นก้าวสำคัญในการเริ่มต้นการลงทุนทำธุรกิจ หากเราเลือกทำเลที่ตั้งในประเทศจีนได้ตรงและตอบโจทย์ต่อความต้องการในการทำธุรกิจของเรา ย่อมเป็นข้อได้เปรียบที่จะทำให้การลงทุนทำธุรกิจในประเทศจีนของเราประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างมาก หากคุณเป็นผู้ที่สนใจในการทำธุรกิจที่ประเทศจีน หรือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเจาะตลาดจีน สามารถติดต่อเราได้ที่ Millideas.net เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำคุณ

Message us