C O N S U L T I N G

Brand Analysis

เราให้บริการการทำ Brand Analysis ในตลาดจีน เพี่อหาข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธในการดำเนินการตลาด รวมถึงการปรับปรุงแบรนด์เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

Marketing Strategy

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ Marketing Strategy ที่จะนำพาแบรนด์ของคุณไปสู่ความสำเร็จ ด้วยทีมงานมืออาชีพ และการทำงานที่เป็นระบบโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง

Message us