เจาะตลาดชาวจีนในไทย และเตรียมธุรกิจของคุณให้พร้อมหลังวิกฤติ 2021 นี้!!!!

ด้วย Dianping แพลตฟอร์มอันดับหนึ่งด้านไลฟ์สไตล์ของชาวจีนที่เจ้าของร้านอาหารต้องรู้

พร้อมแปลเมนูอาหารเป็นภาษาจีนให้ถูกต้องโดยเจ้าของภาษา

**จำกัด 10 เมนู/ร้าน

Message us