Millideas ร่วมทำโครงการนักรบเพื่อการส่งออก กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ ผู้ประกอบการส่งออกตัวจริงเสียงจริง ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT)

Chineseguru

16/07/2021
Message us