<
0

บริการ | Millideas Marketing Consultant


 

Wechat Marketing การตลาดบนแพลตฟอร์มวีแชท


Weibo Marketing การตลาดบนแพลตฟอร์มเว่ยโป๋


Baidu SEO & SEM เวปไซท์หรือโพสท์ติดหน้าหนึ่งบน Baidu, search engine ที่มีคนใช้มากที่สุดในประเทศจีน


Marketing Chinese in Thailand การตลาดให้เข้าถึงชาวจีนในประเทศไทย ทั้งนักท่องเที่ยว และ ที่อาศัยในประเทศไทย

 


Marketing to China online shopper