กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ ผู้ประกอบการส่งออกตัวจริงเสียงจริง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการที่จะปั้นให้นักศึกษาที่มีความฝันและจิตใจที่มุ่งมั่นอยากจะเป็น “นักธุรกิจส่งออกมืออาชีพ” ให้สามารถสานฝัน “สู่ความจริง” ในโครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT)

จุดเด่นโครงการ

– วิทยากรที่จะมาสอนคือ “ตัวจริงด้านการส่งออก” ที่มีประสบการณ์จริงหลายสิบปี ในการส่งออกสินค้าไทยไปทั่วโลก ทั้งจีน ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง ยุโรป และ อเมริกา

– นอกจากทฤษฎีและรับฟังประสบการณ์ที่หาฟังที่ไหนไม่ได้ นักศึกษาจะได้ฝึกงานจริง ตั้งแต่การหาสินค้า การติดต่อกับผู้ขาย การหาคู่ค้าต่างประเทศ เรียนรู้เอกสารต่างๆ ในการส่งออก การเจรจากับคู่ค้าในประเทศต่าง ๆ การคัดสินค้าให้ตรงกับความต้องการ

– การสร้าง content การสร้างแบรนด์ การเลือก packaging ให้เหมาะสม การใช้งาน platform  online ดังๆ ในการส่งออก การประสานงานกับบริษัท forwarder ซึ่งทั้งหมดนี้นักศึกษา “จะได้ลงมือทำจริงทั้งหมด” ที่สถานประกอบการ โดยมีค่าที่พัก ค่าเดินทางให้ ตลอดระยะเวลา 1 เดือนเต็ม!!!

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

1. ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 3-4 หรือบัณฑิตปริญญาตรีที่จบการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 3 ปี

2. ทีมละ 3 คน สมาชิกในทีมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

คนที่ 1 มีความสามารถด้านภาษาประเทศปลายทางที่จะส่งออก เช่น จีน อังกฤษ ตะวันออกกลาง 

คนที่ 2 มีทักษะการใช้ไอที เช่น การตกแต่งรูปภาพ การถ่ายวีดีโอ การใช้ TikTok

คนที่ 3 มีความรู้และทักษะในการทำธุรกิจ

3. ผู้ร่วมโครงการต้องเข้าร่วมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดทั้งโครงการหากมีการยกเลิกระหว่างการดำเนินโครงการ ต้องเสียค่าปรับ ทีมละ 10,000 บาท 

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการสมัคร

1. รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (ไฟล์ PDF/JPG)   

2. เอกสารสำคัญทางการศึกษา

        – กรณีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3-4  (บัตรนักศึกษา ไฟล์ PDF/JPG)

        – กรณีบัณฑิตจบปริญญาตรีใหม่ไม่เกิน 3 ปี (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา ไฟล์ PDF)         

3. ใบรับรองความสามารถทักษะด้านภาษา, ด้านไอที, ด้านธุรกิจ ไฟล์ PDF (ถ้ามี) 

4. อัดคลิป Presentation ทีมละ 1 คลิป ความยาวไม่เกิน 3 นาที  ตั้งชื่อคลิปเป็นชื่อทีม โดยอัพคลิปวีดีโอไว้บน Youtube แล้วคัดลอก link มาใส่ในระบบรับสมัคร (เนื้อหาในคลิปประกอบด้วย  1. แนะนำสมาชิกในทีม  2. ความสามารถพิเศษ 3. ประสบการณ์ในการขายของ/ทำธุรกิจออนไลน์ 4. แนวความคิด/ทัศนะคติที่มีต่อการทำธุรกิจ)

ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม (รวม 3 เดือน)

– เรียนรู้ทฤษฎีออนไลน์  2 เดือน 

– เรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 1 เดือน

เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ   ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซด์ http://technopolis.sut.ac.th

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  http://technopolis.sut.ac.th/tnTraining.php?page=TnTraining/showDetail&id=177

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคมเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทร. 0-4422-4820 Line: @tnsut

Message us