One Belt One Road หรือ OBOR เป็นหนึ่งในนโยบายของประธานาธิบดีจีน นายสี จิ้นผิง ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2013 เป็นแนวคิดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญของการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการติดต่อสื่อสารในภูมิภาค ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเสริมสร้างความร่วมมือ เพื่อสร้างอำนาจและอิทธิพลทางเศรษฐกิจในเอเชีย และขยายต่อไปยังภูมิภาคใกล้เคียง

One Belt One Road ถือว่าเป็นอภิมหาโปรเจคของรัฐบาลจีนเลยก็ว่าได้ โดยมี 2 เส้นทางหลักคือเส้นทางทะเลและทางบก โดยทางบกจะผ่านเส้นทางตอนเหนือของประเทศจีนและผ่านเส้นทางแถบรัสเซียเข้าไปในยุโรป เส้นทางที่สองคือเส้นทางทะเล โดยจะออกจากทางทะเลจีนตอนใต้อ้อมอ่าวเวียดนามผ่านช่องแคบมาเลเซียและออกทะเลอินเดียไปจนถึงแอฟฟริกาและเข้าไปในยุโรป แล้วประเทศไทยอยู่ในส่วนไหนของเส้นทางนี้กันล่ะ?
       ถ้าว่ากันตามจริงแล้ว ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งบนเส้นทางสายไหมใหม่ทั้งสองเส้นทาง แต่อยู่ตรงกลางระหว่างเส้นทางบกและทางทะเล แม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่บนเส้นทางที่พาดผ่านแต่ก็ไม่ได้ถูกตัดออกโดยสิ้นเชิง แต่อย่างไรเสียต้องผ่านทางเวียดนามและมาเลเซีย ซึ่งประเทศจีนนั้นไม่ได้แบ่งภูมิภาคอาเซียนออกเป็นแต่ละประเทศ แต่มองว่าประเทศแต่ละประเทศในอาเซียนนั้นเป็นภูมิภาคเดียวกัน และแน่นอนว่าประเทศจีนยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างเส้นทางทางบกเพื่อที่จะเชื่อมเส้นทางแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนเข้ากับเส้นทางสายไหมใหม่อีกทางหนึ่งด้วย

     แม้ว่าไทยจะไม่ได้อยู่บนเส้นทาง One Belt One Road โดยตรง แต่ยังมีอีกหนึ่งโครงการที่เชื่อมต่อมาจาก One Belt One Road นั่นก็คือ China-Indochina ซึ่งไทยยังตั้งอยู่แนวระเบียงเศรษฐกิจจีน-อินโดจีน ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาค และไทยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่เศรษฐกิจเขต East-West Corridor ซึ่งจะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมที่จะเชื่อมอาเซียนเข้ากับจีนอีกด้วย
 
       อย่างไรก็ตาม โครงการ One Belt One Road ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินการซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย เช่นนั้นแล้วไทยควรเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นการส่งออกของธุรกิจต่างๆ ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ พร้อมกับความคิดริเริ่มอันยิ่งใหญ่จะนำความสำเร็จสู่การลงทุนในการเจาะตลาดจีน ซึ่งประกอบไปด้วย ถนน, ทางรถไฟ, เทคโนโลยีทางทะเล, ภาคส่วนพลังงาน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การขนส่งและโลจิสติกส์

  แน่นอนว่าในยุคโลกาภิวัตน์ ทางด้านการตลาดจีนมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง และการเชื่อมต่อไทยกับประเทศมหาอำนาจอย่างประเทศจีนผ่านเส้นทาง One Belt One Road นั้น ถือเป็นโอกาสที่ดีมากในการเจาะตลาด ทำการตลาดหรือทำการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน และง่ายยิ่งกว่าเมื่อทำการตลาดอยู่บนระบบออนไลน์ เนื่องจากการตลาดออนไลน์ หรือ e-commerce ในยุคปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยม สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว
       หากท่านใดกำลังมองหาบริษัทการตลาดจีนที่จะตอบโจทย์ในยุค Digital Marketing ทำการตลาดจีนแบบเจาะลึกควบคู่ไปกับการใช้โอกาสที่จีนเปิดเส้นทางการค้าสายไหมนี้ทำการตลาดอย่างมืออาชีพ สามารถปรึกษาความรู้ด้านการตลาดออนไลน์จีนได้กับพวกเรา Millideas เรามีทีมงานและผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา การวางแผนด้านการตลาดจีนอย่างเจาะลึก รวมทั้งใช้สื่อออนไลน์ของจีนในการทำการตลาดอย่างมืออาชีพ

Message us