E-C O M M E R C E

เรามีบริการส่งสินค้าของคุณไปขายบนแพลตฟอร์ม E-Commerce ชื่อดังของจีน อาทิ T-mall, Taobao, Alibaba, Pin duo duo ฯลฯ

โดยระบบที่ครบครันตั้งแต่ต้นจนจบ และพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในการขายสูง
รวมถึงกลยุทธ์ที่วิเคราะห์มาอย่างแม่นยำ จึงมั่นใจได้ว่า จะสามารถเพิ่มยอดขาย และเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจของคุณ

Message us