Top Chinese business after three-child policy

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จีนได้ประกาศนโยบายลูกสามคน (Three-child policy) อย่างเป็นทางการ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างประชากร และรับมือกับสังคมผู้สูงวัยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น หลังการประกาศนโยบายดังกล่าว กราฟตลาดหุ้นจีนในส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องพุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากลักษณะของครอบครัวใหญ่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค นักการตลาดจีนคาดว่าหลังการประกาศนโยบายลูก 3 คน จะมี 5 ธุรกิจที่ได้รับความนิยมในจีน

Top Chinese business after three-child policy

1. ธุรกิจสินค้าแม่และเด็ก

            ในวันที่มีการประกาศนโยบายดังกล่าว หุ้นในส่วนธุรกิจทางการแพทย์พุ่งสูงขึ้น หุ้นบริษัทผลิตสินค้าแม่และเด็ก รวมถึงหุ้นบริษัทผลิตสินค้านมผง ผ้าอ้อม เสื้อผ้าเด็ก และของเล่นเด็ก ก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้นโยบายลูก 3 คน ยังเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจ E-commerce ประเภทสินค้าแม่และเด็ก จากรายงานการวิเคราะห์การตลาดจีนในส่วนของการบริโภคสินค้าแม่และเด็กของประเทศจีนเมื่อปี 2564 ของ iResearch พบว่า ในปี 2563 ผู้บริโภคที่นิยมซื้อสินค้าแม่และเด็กทางออนไลน์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88 

Top Chinese business after three-child policy

2. ธุรกิจของใช้ภายในบ้าน

            ของใช้ภายในบ้านเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความนิยมในจีน ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ผู้บริโภคชาวจีนให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมากจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนั้นของตกแต่งบ้านและของใช้ภายในบ้านที่เน้คุณภาพอาจได้รับความนิยมมากขึ้น และสำหรับครอบครัวที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนบ้านให้ใหญ่ขึ้นได้ ก็จะตกแต่งบ้านเพื่อให้มีรูปแบบที่เปลี่ยนไป

Top Chinese business after three-child policy

3. ธุรกิจบ้านพักอาศัย

            ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บ้านพักอาศัยแบบ 3 ห้องนอนในประเทศจีน ได้รับความนิยมอย่างมากจากครอบครัวที่มีลูก 2 คน จากข้อมูลด้านการตลาดจีนของ iResearch พบว่า ในปี 2563 ชาวจีนที่ต้องการบ้านพักอาศัยแบบ 3 ห้องนอน มีสัดส่วนร้อยละ 60 และความต้องการบ้านพักอาศัยแบบ 4 ห้องนอน มีสัดส่วนร้อยละ 20.2 โดย Mr. Yan Yue ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์คลังสมอง สถาบันวิจัยอี้จวี (E-house China Research Institute) ได้ให้ข้อมูลว่านโยบายลูก 3 คน มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านพักอาศัย 

Top Chinese business after three-child policy

4. ธุรกิจการท่องเที่ยว

            กลุ่มผู้บริโภคหลักในตลาดการท่องเที่ยวแบบครอบครัวของจีน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.3 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการท่องเที่ยวได้ให้ข้อคิดเห็นว่า หลังการประกาศนโยบายลูก 3 คน จะมีการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวจีน ที่หลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้น ตามสถิติของสถาบันวิจัยฯ ระบุว่า ช่วงปี 2558-2562 ที่จีนมีนโยบายลูก 2 คน ในแต่ละปี มูลค่าตลาดการท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 32.9 จึงเชื่อได้ว่านโยบายลูก 3 คน จะเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการส่งเสริมตลาดจีนได้ด้านดังกล่าวได้อีกมาก

Top Chinese business after three-child policy

5. ธุรกิจยานยนต์

            ปัจจุบันบริษัทผลิตรถยนต์จำนวนมากได้ดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองนโยบายลูก 3 คนแล้ว โดยการผลิตรถยนต์ 7 ที่นั่ง ที่เหมาะสำหรับครอบครัวมากขึ้น ตามกฎหมายจราจรของจีน ได้กำหนดว่า ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี นั่งแถวหน้าของรถยนต์ นักการตลาดจีนกล่าวว่า รถยนต์ 7 ที่นั่ง จะเป็นทางเลือกสำหรับครอบครัวที่มีลูก 3 คน ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดการจำหน่ายรถยนต์ 7 ที่นั่งของจีน

Top Chinese business after three-child policy

นโยบายลูก 3 คนของจีนนอกจากจะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเหล่านี้แล้ว ก็ยังมีธุรกิจจีนที่น่าสนใจอีกมากมายซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในประเทศจีนเช่นกัน และเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่อยากส่งสินค้าออกสู่ตลาดจีน สำหรับใครที่ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการตลาดจีน สามารถติดต่อ Millideas เรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาคุณ

Message us