• อนาคตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไร?
  • นักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาหรือไม่?
  • ผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไร?
  • การสื่อสารการตลาดรูปแบบใดให้ถึงใจคนจีน?


ค้นหาคำตอบด้วยกันในหัวข้อ

“Tourism for Tomorrow : Chinese Tourists Coming Up!!”


โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดจีน

1. คุณบรรณ ภุชงค์เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ผ่าน Social Media จีน

2. คุณเมืองภูมิ หาญสิริเพชร (หานปิง) ไอดอลไทยที่โด่งดังและมีแฟนคลับชาวจีนกว่า 2 ล้านคน

3. คุณเสาวนีย์ อนุพงศ์สิริกุล ผู้จัดการฝ่ายขาย ตลาดจีน Leisure โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯดำเนินการเสวนาโดย 
คุณพีรวัฒน์ ทวีวัฒนพงษ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ รุ่น 13 คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSTM NIDA)


ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน FB Page : ท่องเที่ยวนิด้า GSTM NIDA
ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.- 15.30 น.
พร้อมสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมรับฟังทุกท่าน!!

กดเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/events

#เพราะท่องเที่ยวนิด้าคือที่สุด
#ท่องเที่ยวนิด้า1ใน5ของโลก
#UNWTOTedQual
#ปริญญาเอกท่องเที่ยวนิด้ารุ่น13 

Message us