8 ธุรกิจที่มีโอกาสที่ดีในจีน

      ปัจจุบันตลาดจีนเป็นตลาดที่น่าสนใจที่สุดสำหรับบริษัทต่างชาติ มีธุรกิจมากมายที่กำลังเป็นที่นิยม ทั้งการสอนภาษา การท่องเที่ยว แฟชั่น รวมถึงการนำเข้าและส่งออกสินค้าไปจีน มีบริษัทจำนวนไม่น้อยที่สนใจและต้องการเข้าการตลาดจีน ตอนนี้มี 8 ธุรกิจที่น่าสนใจ ดังนี้

1.การสอนภาษาอังกฤษออนไลน์

                นอกจากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีนแล้ว การเรียนภาษาอังกฤษถือเป็นเรื่องที่จำเป็น ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นวิชาภาคบังคับของทุกโรงเรียนในประเทศจีน โดยเริ่มตั้งแต่นักเรียนอายุ 9 ปี เป็นต้นไป แต่ผู้ปกครองบางคนกังวลว่าการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้เด็กพูดและเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว ผู้ปกครองจึงพร้อมที่จะจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ

                ปัจจุบัน เด็กๆชาวจีนมีชีวิตที่วุ่นวายบวกกับการขาดแคลนครูและศูนย์การเรียนรู้ส่งผลให้ตลาดการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์เติบโตขึ้น ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะเติบโตขึ้น 20% ต่อปี และมีรายได้สูงสุด 270 พันล้านหยวนในปีนี้

2.ธุรกิจออนไลน์เทรนนิ่ง


                ตลาดภาษาอังกฤษไม่ได้กำลังเป็นที่นิยมเพียงอย่างเดียว เพราะผู้ปกครองมักจะมีความต้องการในตัวเด็กที่เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ เช่น ส่งไปเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุด มีผลการศึกษาที่ดี เรียนพิเศษหลังเลิกเรียน แน่นอนว่าทั้งหมดที่กล่าวมากนี้ล้วนเป็นผลดีต่ออนาคตเด็กในประเทศที่มีการแข่งขันสูง นอกการนี้ในตลาดยังมีธุรกิจออนไลน์เทรนนิ่งซึ่งเป็นคำตอบที่ดีสำหรับความต้องการที่เพิ่มของผู้ปกครอง โดยออนไลน์เทรนนิ่งจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ ระดับประถมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา

3.ธุรกิจการอาหารนำเข้าแบบ E-commerce

                ประเทศจีนไม่เพียงแต่พัฒนาด้านการศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่ยังพัฒนาด้านการบริโภคอาหาร เพราะพฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกับพฤติกรรมการซื้อของ หลังจากที่มีข่าวเรื่องคุณภาพอาหารไม่มีคุณภาพ ทำให้ปัจจุบันผู้คนมักจะมองหาอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และให้ความสำคัญกับแบรนด์และสินค้านำเข้ามากขึ้น ผลิตภัณฑ์นมและขนมเป็นสินค้านำเข้าที่น่าซื้อที่สุด ลูกค้าจีนมักจะมองหาอาหารนำเข้าเพื่อสุขภาพที่ชื่อแบรนด์ฟังดูคล้ายกับแบรนด์จีน
                การเพิ่มขึ้นของการบริโภคสินค้านำเข้าส่งผลมาจากการลดภาษีลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้สินค้านำเข้ามีราคาที่ไม่แพงมาก และยังสามารถซื้อแบบออนไลน์ได้ 60% ของลูกค้าจีนที่ซื้ออาหารเพื่อสุขภาพจะซื้อแบบออนไลน์เพราะสะดวกและมีให้เลือกซื้อมากมาย

4.การจำหน่ายสินค้าออแกนิค

                จะเห็นได้ว่าคนจีนส่วนมากจะมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพของอาหาร ดังนั้นพวกเขาจึงมักจะเลือกซื้ออาหารออแกนิคนำเข้า อาหารออแกนิคในตลาดจีนนั้นมีการเจริญเติบโตอย่างทวีคูณมาตั้งแต่ปี 2007 ปัจจุบันประเทศจีนมีผู้บริโภคอาหารออแกนิคมากเป็นอันดับที่ 4 ของโลก และคาดว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของการผลิตและบริโภคอาหารออแกนิคจะคิดเป็น 3% ในปี 2020 ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจีนชี้ให้เห็นถึงประชากรที่ได้รับการศึกษาและเข้าถึงเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ทำให้ประชากรเหล่านี้ตระหนักถึงความปลอดภัยในอาหาร นอกจากนี้ยังนิยมสั่งทางออนไลน์ เนื่องจากสะดวก มีสินค้าให้เลือกมากมาย และยังสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้อีกด้วย

5.ธุรกิจนำเข้าสินค้าและบริการสำหรับเด็กเล็ก

                ผู้ปกครองจีนให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กเล็ก โดยเฉพาะด้านอาหาร เนื่องจากจีนมักจะมีข่าวเสียหายเกี่ยวกับอาหารเด็กที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้ปกครองจีนหันไปสนใจสินค้าและบริการที่ปลอดภัยกว่าอย่างสินค้านำเข้า ธุรกิจนี้มีอัตราการเติบโต 15% ในปี 2018 และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์
                ตลาดออนไลน์จีน สินค้าและบริการสำหรับเด็กเล็กเป็นที่นิยมมากที่สุด ผู้บริโภคทางช่องทางออนไลน์จีนตอนนี้คิดเป็น 50% ของมูลค่าตลาดค้าปลีกสินค้าแม่และเด็ก

6.ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการด้านการดูแลสุขภาพ           
  

                ตลาดการดูแลสุขภาพของจีนเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุน เมื่อพูดถึงเรื่องคุณภาพการดูแลสุขภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง สินค้าและบริการด้านการดูแลสุขภาพมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้น ปัจจุบันผู้บริโภคชาวจีนสามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้มากขึ้นโดยมี GDP เพิ่มขึ้น 7% ต่อปี สิ่งนี้บ่งชี้ว่าจะไม่มีการชะลอตัวในตลาดนี้เนื่องจากชาวจีนยอมรับผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพระดับโลกในรูปแบบใหม่และน่าสนใจ

7.บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว

                การที่ประชากรจีนจะเดินทางไปท่องเที่ยวไม่เคยเป็นเรื่องง่าย ชาวจีนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 10 ล้านคน ในปี 2000 เป็น 68 ล้านคน ในปี 2016 และคาดว่าจะถึง 100 ล้านคน ในปี 2021 จะเห็นได้ว่าการเดินทางของคนจีนในแต่ละปีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยประเทศที่เดินทางไปจะเป็นประเทศใหม่ๆ เช่น ประเทศไทย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ โมร็อกโก และเวียดนาม เป็นต้น ชาวจีนไม่เพียงแต่เดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆ แต่ยังเดินทางไปเที่ยวที่สถานที่ยอดนิยม เช่น ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เป็นต้น

8.ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น

                ตลาดเสื้อผ้าแฟชั่นของจีนเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเสื้อผ้าแบรนด์ต่างประเทศ เนื่องจากตลาดเสื้อผ้าจีนมีการแข่งขันสูง จึงจำเป็นจะต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและการวางแผนที่ดีจึงจะประสบความสำเร็จ
                ตลาดเสื้อผ้าจีนมีมูลค่า 1,457.8 พันล้านหยวน ในปี 2017 แบ่งเป็นตลาดเสื้อผ้าผู้หญิง 923.2 พันล้านหยวน และตลาดเสื้อผ้าผู้ชาย 534.6 พันล้านหยวน โดยรวมแล้วเพิ่มขึ้น 5.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี และคาดว่าจะสูงถึง 1,592 พันล้านหยวน ในปี 2019 การขายของในตลาดช็อปปิ้งออนไลน์ เช่น Tmaill JD.com และVIP.com เป็นช่องทางที่ประหยัดต้นทุน และช่วยลดสินค้าในสต็อก

 สรุปแล้วประเทศจีนเต็มไปด้วยโอกาสดีๆสำหรับการทำธุรกิจ โดยเฉพาะสำหรับแบรนด์ต่างประเทศที่ต้องการส่งของไปขายที่จีน คนจีนมักจะเลือกซื้อสินค้านำเข้า เพราะสินค้าที่นำเข้ามาจะถูกมองว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ หากต้องการประสบความสำเร็จทางธุรกิจในประเทศจีนจะต้องมีบริการที่ยอดเยี่ยมและสร้างชื่อเสียงให้แก่แบรนด์ตัวเอง และนั่นจะเป็นรางวัลให้แก่ตัวคุณเองเมื่อคุณประสบความสำเร็จ

                หากคุณเป็นบริษัทที่กำลังมองหาช่องทางการขยายธุรกิจของคุณไปยังตลาดจีนหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการทำแผนทางการตลาดของประเทศจีน Millideas เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดจีน ให้บริการด้าน Digital Marketing และ Chinese Market Consultant และยังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำแผนทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ของประเทศจีนโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวจีน

Message us