ปัจจุบัน ประเทศจีนได้เปิดประเทศแล้ว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา เป็นวันแรกของการเปิดประเทศครั้งแรกในรอบ 3 ปี ซึ้งแม้การเดินทางเข้าประเทศจีนจะยังคงมีข้อจำกัด ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนได้ แต่กับอนุญาตให้ชาวจีนเดินทางมาเที่ยวนอกประเทศนั้นไม่มีข้อจำกัดแต่อย่างใด นั้นส่งผลให้ประชาชนชาวจีนที่ชีพจรไม่ได้ลงเท้ากันมานานยินดีอย่างมากที่จะเดินทางท่องเที่ยวบินโดยสารออกนอกประเทศที่พุ่งทะลุปรอท จากตัวเลขการจองที่พุ่งสูง Trip.com พบว่า จุดหมายปลายทางที่ชาวจีนจองเที่ยวบินมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ฮ่องกง ญี่ปุ่น และที่ขาดไม่ได้ก็คือ “ประเทศไทย” ของเราเองหอการค้า คาด นักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยปีนี้ ประมาณ 5 ล้านคน สร้างรายได้ 250,000 ล้านบาท   

ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไวต์ : PPTV

ต่อมา  นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ว่า ถือเป็นเรื่องดี เพราะว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย จะต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามา และคิดว่าปีนี้ จะมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาไม่ต่ำกว่า 20 ล้านคน และตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม ที่จีนจะเปิดประเทศ คาดว่า จะทำให้คนนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคนในรอบปีนี้ และคาดว่า จะนำรายได้เข้าประเทศประมาณ 250,000 ล้านบาท

ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ : pineapplenewsagency.com
ขอบคุณเพจ Bangkok I Love you สำหรับรูปภาพ

ไทยมีมาตรการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ยืดหย่นกว่าหลายประเทศ

1. กำหนดมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อรับผู้เดินทางจากประเทศจีน ได้แก่ การตรวจเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 และกำหนดให้ผู้เดินทางซื้อประกันสุขภาพเดินทางระยะสั้นที่ครอบคลุมการรักษาโรคโควิด 19 ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

2. สื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการของไทยและคำแนะนำต่างๆ ให้กับผู้เดินทางก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย โดยผ่านกลไกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ ผู้ประกอบการสายการบิน ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ

3. เสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ของประเทศไทย โดยเฉพาะระบบเฝ้าระวังในผู้เดินทางเข้าประเทศที่ช่องทางเข้าออกประเทศ โดยการสุ่มตัวอย่างตรวจสายพันธุ์ (ปัจจุบันสายพันธุ์ที่พบในจีนไม่แตกต่างจากที่เคยมีรายงาน) และประเมินสถานการณ์เป็นระยะ เพื่อนำไปพิจารณากำหนดมาตรการที่เหมาะสม

4. เตรียมความพร้อมระบบบริการสาธารณสุขให้รองรับผู้ป่วยชาวต่างชาติได้มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว

แต่ถ้าเทียบกับ ในปี 2019 ก่อนจะเกิดโรคระบาด ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเยือนมากที่สุดเป็นอันดับ 1 โดยไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนราว 11 ล้านคน

ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ : Tcijthai.com

ตามมาด้วยญี่ปุ่นในอันดับสอง โดยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนได้ถึง 9.5 ล้านคนในปี 2019

ปฏิเสธไม่ได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นหนึ่งในลูกค้าคนสำคัญของหลายประเทศที่พึ่งพารายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเป็นกลุ่มที่ทำให้เศรษฐกิจมีความคึกคัก จนประเทศจีนได้ชื่อว่าเป็น “ประเทศที่ส่งออกนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก”

องค์การท่องเที่ยวแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ระบุว่า เฉพาะปี 2019 มีชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมากกว่า 154.6 ล้านเที่ยวบิน และมีการจับจ่ายใช้สอยสูงถึง 2.55 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 8.55 ล้านล้านบาท)

ทำไมคนจีนถึงเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

          นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยส่วนใหญ่พบว่าเป็นนักท่องเที่ยวจีน ในมุมมองของชาวจีนมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก เช่น

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งในรูปแบบนันทนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แต่ส่วนใหญ่คนจีนส่วนใหญ่ถ้านึกถึงที่เที่ยวแหล่งธรรมชาตินึกถึงประเทศไทยจะนึกถึงการเดินทางมาเที่ยวทะเลที่สวยงามและมีแสงแดด อย่างไรก็ตามความนิยมในการท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเลในจีนก็มีการเติบโตขึ้นทุกปี แต่แหล่งท่องเที่ยวไม่ได้มีมากพอที่จะรองรับได้

อีกทั้งการเที่ยวทะเลในจีนมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและมีประชากรหนาแน่นอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่อาจมีค่าใช้จ่ายสูงมากกว่าการเดินทางไปต่างประเทศเสียอีกการเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับชาวจีน

การท่องเที่ยวของชาวจีนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

ชาวจีนส่วนใหญ่ชอบนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในลักษณะเป็นหมู่คณะหรือกรุ๊ปทัวร์ที่เดินทางมาพร้อมครอบครัวและเพื่อนฝูงการเดินทางมาเที่ยวเป็นหมู่คณะทำให้รู้สนุกสนามมากยิ่งขึ้นและประหยัดเงินเนื่องจากเป็นการจ่ายตังแบบเหมาจ่ายมากกว่ามาเที่ยวเองความคล่องตัวและสะดวกสบายเรื่องการติดต่อสื่อสาร โดยข้อมูลจากสถาบันการวิจัยท่องเที่ยวต่างประเทศของจีน (COTRI – China Outbound Tourism Research Institute) ได้ออกรายงานพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีน พบว่านักท่องเที่ยวจีนชอบเดินทางพร้อมกับครอบครัวที่มีเด็กหรือลูกไปด้วยร้อยละ 54 เดินทางกับสมาชิกในครอบครัวหรือญาติพี่น้องร้อยละ 46 เดินทางพร้อมเพื่อนร้อยละ 45 เรียงตามลำดับ

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนหันมาให้ความสนใจในการท่องเที่ยวแบบ Social พฤติกรรมการทำอะไรร่วมกันกับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแชร์ข้อมูลให้คนอื่น การแสดงความคิดเห็นและการรับฟังความเห็นของคนอื่น ๆ เทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้เราสามารถแสดงความคิดเห็นได้ง่ายและหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การให้ดาว การให้คะแนน การเขียนรีวิว การใส่รูปภาพประกอบในสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าและใช้บริการต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

                                                                            ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ : researchcafe.org

ความท้าทายที่คนจีนชอบเที่ยวที่ไหนในไทย

          จังหวัดไหน ของประเทศไทยที่ “นักท่องเที่ยวจีน” มาแรง เชื่อว่าเป็นหนึ่งในคำถามที่หลายคนอยากทราบครับ เพราะคนจีนก็ใช่ว่าจะเที่ยวทุกเมืองของไทยไปหมดกลยุทธ์ชูเมืองรอง ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวจีน

สำหรับหนึ่งในแนวทางที่น่าจะช่วยเพิ่มแรงดึงดูดได้ดีก็คือ การทำให้เมืองรองหรือสถานที่ซึ่งไม่ค่อยมีชื่อเสียงสำหรับคนจีน ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น สร้างแลนมาร์กใหม่ๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

ผลักดันของท้องถิ่น เช่น อาหาร ขนม ของฝาก ไปจนถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสถานที่

ความปลอดภัยและความสะดวกสบายในสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก การเดินทาง

ผลักดันประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวของท้องถิ่น

ใช้ช่องทางออนไลน์ โซเซียลมีเดียเพื่อผลักดัน

ใหร้านค้าท้องถิ่นร่วมบริการกับแอบพลิเคชั่นสำหรับนักท่องเที่ยวจีนมากขึ้น

หากท่านเห็นความสำคัญของการตลาดจีน หรือต้องการที่ปรึกษาเพิ่มเติมทางด้านการตลาดจีนเพื่อนำสินค้าหรือต้องขยายตลาดของแบรนด์ตัวเองให้เป็นที่รู้จักในประเทศจีนมายิ่งขึ้น บริษัท millideas ทางเรามีทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยแล้วชาวจีนที่พร้อมจะให้คำปรึกษาคุณได้อย่างมืออาชีพ ทั้งรูปแบบ ออฟไลน์ และแพล๊ตฟอร์มออนไลน์ของจีนต่างๆ เช่น WeChat, Weibo, Dianping และ Little Red Book หากท่านไหนสนใจสามารถติดต่อเราได้จากข้อมูลติดต่อทางด้านล่างเลยครับ

Message us